Logistika na míru

Pod logistikou v pojetí systémového dodavatele chápeme optimální organizaci a vyladění všech činností podílejících se na nákladech balení. Jelikož logickou snahou odběratele by mělo být ponechání co největšího podílu těchto nákladů na dodavateli, jedná se do značné míry o optimalizaci vlastních logistických nákladů systémové dodavatele. 

Snahou je nalézt optimální logistický koncept, který na jedné straně generuje co nejnižší náklady a který současně garantuje dostatečnou míru jistoty dodávek. Ze zkušenosti co by systémový dodavatel ,se jako nejoptimálnější jeví:

  • KANBAN

který může vypadat následovně:

  • Systémový dodavatel obdrží rámcovou smlouvu s výčtem množství jednotlivých obalů a obalových materiálů. Tento soupis je vygenerován z balících předpisů plánovaného množství balených dílů.
  • Na základě frekvence odvolávek jsou stanoveny množství obalových materiálů držených na skladě odběratele a systémového dodavatele. Tato množství musí obsahovat i rezervy výkyvů skutečně balených dílů.
  • Při zohlednění zastupitelnosti jednotlivých obalů a rychlosti jejich výroby (dodání k systémovému dodavateli) jsou k plánovaným odběrům stanoveny bezpečnostní zásoby, které jsou vždy drženy u systémového dodavatele. Na základě průběžných předběžných plánů mohou být tyto limity aktualizovány.
  • Odběratel zasílá ve stanovených časech odvolávky na jednotlivé dodávky a zasílá také průběžné předběžné plány na následující období.
  • Systémový dodavatel jednotlivé odvolávky obratem potvrzuje a stanovených časových oknech obalový materiál také expeduje.
  • Fakturace dodaných obalů probíhá souhrnně za dohodnuté období, týden až měsíc, resp. k poslednímu dni v měsíci.

V případě, že výše uvedený systém předávání potřebných informací funguje, měl by být systémový dodavatel schopen 100% garantovat dostupnost obalů. Jinak řečeno, v případě výpadků nese vícenáklady spjaté s následky (letecká doprava, penále, prostoje atd.)


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty