Právní předpisy - Obaly, Odpady

Právní předpisy

 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
 • Novela zákona o obalech č.94/2004 Sb.
 • Směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Přehled norem souvisejících s obalovými odpady

 • ČSN EN 13193 Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie.
 • ČSN 77 0052-2 Obaly - Odpady z obalů - Část 2: Identifikační značení obalů pro následné využití odpadu z obalů
 • ČSN 77 0053 Obaly - Obalové odpady - Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
 • ČSN 77 0054 Obaly - Požadavky na vratné spotřebitelské obaly
 • ČSN EN 13427 Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů
 • ČSN EN 13428 Obaly - Specifické požadavky na výrobu a složení - Prevence snižováním zdrojů
 • ČSN EN 13429 Obaly - Opakované použití
 • ČSN EN 13430 Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu
 • ČSN EN 13431 Obaly - Požadavky na obaly využitelné jako zdroj energie, včetně specifikace nejnižší výhřevnosti
 • ČSN EN 13432 Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu
 • ČSN CR 13695-1 Obaly - Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí - Část 1: Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů přítomných v obalech
 • ČSN EN 13695-2 Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do okolního prostředí. Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek přítomných v obalech
 • ČSN CR 13504 Obaly - Využití materiálu - Kritéria pro nejmenší obsah recyklovaného materiálu

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
Adresa, na kterou můžete zasílat objednávky a kde získáte informace o prodeji norem ČSN:
ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT
Hornoměcholupská 40
102 04 Praha 10
Zákaznický servis - tel.: 27 19 61 770, fax: 27 48 66 951

odbyt@csni.cz nebo info@csni.cz


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty