INCOTERMS 2010

S rozvojem obchodu v prostředí jednotné Evropy výrazně vzrostl význam dopravy a přepravy. Znásobení dopravních prostředků a množství dopravovaného zboží vedlo k tomu, že smlouvy na základě Úmluvy CMR se staly nejrozšířenější a nejobvyklejší.

V praxi se používají často dodací podmínky Incoterms, které byly vydány Mezinárodní obchodní komorou v Paříži a upravují se každých 10 let . V současné době jsou platné INCOTERMS 2010.

Užívání dodacích podmínek Incoterms 2010 a jejich význam má přímý dopad na INTRASTAT CZ a DPH.

Dodací podmínky (dodací parita) určuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a řeší:

  • přechod rizik (rizika spojené s dopravou)
  • riziko poškození, zničení či ztráty zboží během dopravy
  • přechod nákladů (náklady spojené s dopravou)
  • náklady na dopravu, skladování, celní poplatky, pojistné, poplatky za obstarání dokladů
  • místo přechodu rizik a nákladů - určuje, na kterém místě uvedené výdaje a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího

Incoterms 2010 obsahují 11 doložek:


Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále zodpovídá.

EXW (Ex Works) - ze závodu (ujednané místo)

Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.

FCA (Free Carrier) - vyplaceně dopravci (ujednané místo)
FAS (Free Alongside Ship) - vyplaceně k boku lodi (ujednaný přístav nalodění)
FOB (Free On Board) - vyplaceně loď (ujednaný přístav nalodění)

Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu, bez toho aby na sebe přijal nebezpečí ztráty či poškození zboží.

CFR (Cost and Freight) - náklady a přepravné (ujednaný přístav určení)
CIF (Cost, Insurance and Freight) - náklady, pojištění a přepravné (ujednaný přístav určení)
CPT (Carriage Paid To) - přeprava placena do (ujednané místo určení)
CIP (Carriage and Insurance Paid to) - přeprava a pojištění placeno do (ujednané místo určení)


Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy zboží.

DDP (Delivered Duty Paid) - s dodáním clo placeno (ujednané místo určení)

Nové podmínky dodání

DAT (Delivered at terminal) - s dodáním na terminál (ujednané místo určení)
DAP (Delivered at place) - s dodáním na místo (ujednané místo určení)


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty