Parametry vlnité lepenky

Nejdůležitějším technickým parametrem většiny obalů z vlnité lepenky je jejich nosnost. Pro tuto hodnotu je směrodatná hranová pevnost lepenky (ECT) a konkrétní konstrukce obalu. Pevnost v průtlaku a průrazu je důležitá pouze u obalů, do kterých se volně balí pevné sypané nebo nefixované zboží.

Hranová pevnost ECT [kN/m]

Maximální síla, při které dochází ke zlomení (zborcení) měřeného vzorku. Síla působí souběžně na směr vlny, tedy kolmo na směr výroby vzorku. Hodnota ECT (Edgewise Crash Test) je v korelaci s hodnotami SCT krycích papírů a vlny a je základem pro odvození hodnoty BCT (Box Compression Test). 

 

 

Plošná pevnost v tlaku FCT [kPA]

Maximální tlak, při kterém dochází ke stlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je nejvíce ovlivněna odolností vůči plošnému zborcení samotné vlny. FCT(Flat Crush Test) nemá bezprostřední vliv na stohovatelnost krabic a slouží hlavně pro kontrolu a nastavení zvlňovacího stroje.  

 

 

Pevnost v průtlaku BERSTDRUCK [kPA]

Maximální tlak, při kterém dochází k protlačení vlnité lepenky v ploše. Tato hodnota je přímo úměrná hodnotám jednotlivých papírů, tedy podílem čerstvých vláken, plošnou hmotností a druhem celulózy. Přestože je tento parametr uváděn v mnohých klasifikacích vlnité lepenky, má své opodstatnění zejména při balení sypkých nebo drobných, volně balených produktů.

 

TLOUŠŤKA lepenky [mm]

Vzdálenost mezi krycími papíry, tato hodnota je ovlivněna tloušťkou použitých papírů, typem a kvalitou zvlňovacích válců a samotnou výrobou vlnité lepenky na zvlňovacím zařízení.


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty