Třídy vlnité lepenky

Vzhledem k tomu, že kombinací jednotlivých druhů papíru, jejich barvy a plošné hmotnosti lze dosáhnout nespočet možných složení vlnité lepenky, volí výrobci vlnité lepenky takové značení, které všechny tyto parametry vyjadřují. Ve většině případů vychází tato značení s příslušných regionálních norem, doplněných o upřesňující zkratky.

Můžete se setkat s různým označením kvalit například podle Fefco nebo DIN. Fefco je evropské sdružení výrobců vlnité lepenky, které kromě členění vlnité lepenky do kvalitativních tříd vydává také všeobecně uznávaný Fefco katalog konstrukcí obalů z vlnité lepenky.

Z praxe však víme, že každý výrobce vlnité lepenky používá své značení, které je více či méně podobné značení Fefco nebo DIN.

Nejpoužívanějším značením je značení postavené na normě DIN, kdy první číslo určuje počet vln, druhé a třetí za tečkou třídu kvality (čím vyšší tím kvalitnější), a nakonec typ vlny. 

Například: 
1.01B - jedna vlna, velmi nízká kvalita, vlna B
2.91BC - dvě vlny, nejvyšší kvalita, vlny B, C
3.96CAA - tři vlny, nejvyšší kvalita, vlny C, A, A
 
toto je pouze orientační příklad, jelikož každý výrobce si své lepenky značí po svém
 

 

Důležité je vědět, že i přes to, že značení vypadá podobně, tak ve většině případů nesplňuje kritéria norem DIN a Fefco, je tedy potřeba vždy srovnávat fyzikální parametry jednotlivých kvalit lepenky.

 

Fefco definuje vlnitou lepenku ve třech třídách - dvouvrstvou, třívrstvou a pětivrstvou. Jednotlivé kvality ve dvouvrstvé lepence jsou definovány pevností v průtlaku (Berstdruck) a pevností v průrazu. U tří a pěti-vrstvých lepenek je pak pevnost v průrazu nahrazena hranovou pevností (ECT).

Počet vrstev Třída Pevnost v průtlaku
[kPa]
Pevnost v průrazu
[J]
Hranová pevnost
[kN/m]
dvouvrstvá 11 500 2,5  
12 700 3,0
13 900 3,5
14 1200 4,0
15 1500 5,0
16 2000 6,5
třívrstvá 21 400   2,5
22 600 3,0
23 800 4,0
24 1000 5,0
25 1300 6,0
26 1800 7,0
pětivrstvá 31 800   6,0
32 1100 6,5
33 1400 7,5
34 1800 9,0
35 2400 12,0
36 2600 15,0
37 2800 18,0

Třídění podle normy DIN 55468. Určování kvalit vlnité lepenky podle této normy je používané zejména u výrobců z německy mluvících zemí.

             Třída Pevnost v průtlaku
[kPa]
Pevnost v průrazu
[J]
Hranová pevnost
[kN/m]
účel použití

jedna
vlna

1.01   2,5    (2,25) 3,5 skladování
1.02 3,0    (2,70) 4,0
1.03 3,5    (3,15) 4,5
1.04 4,0    (3,60) 5,5
1.05 4,5   (3,24) 6,0
1.10 600 3,0    (2,70) 3,5 skladování
transport
1.20 850 3,5    (3,15) 4,0
1.30 1100 4,0    (3,60) 4,5
1.40 1350 4,5    (3,24) 5,5
1.50 1600 5,0    (4,50 6,5
více
vln
2.02   5,5    (4,95) 6,5 skladování
2.03 6,0    (5,40) 7,0
2.04 6,5    (5,85) 7,5
2.05 7,0    (6,30) 8,5
2.06 7,5    (6,75) 9,0
2.20 850 6,0    (5,40) 6,5 skladování
transport
2.30 1100 6,5    (5,85) 7,0
2.40 1350 7,5    (6,75) 8,0
2.50 1600 8,5    (7,65) 8,0
2.60 1900 9,5    (8,55) 9,0
2.70 2200 10,5    (9,45) 9,5
2.90   15,0    (13,50) 14,0 těžká
lepenka

skladování
transport
2.91 18,0    (16,20) 16,0
2.92 22,0    (19,80) 18,0
2.95 27,0    (24,30) 21,0
2.96 30,0    (27,00) 24,0

Hodnoty pevnosti v průtlaku nejsou směrodatné pro vlnité lepenky D, E,  F a G.
Hodnoty pevnosti v průrazu uvedené v závorce jsou relevantní pro vlnu B.


Tipy


Novinky

7.10.2020 - WorldStar Packaging 2019

Na základě úspěchu našeho reverzního obalu v souteži Obal roku 2018 jsme tento exponát přihlásili do celosvětové soutěže WorldStar Packaging 2019.

více

7.10.2020 - Obal roku 2018

Jako skoro každoročně i v tomto roce jsme se zůčastnili národní obalové soutěže Obal roku, tentokrát s obalem pro e-commerce.

více

5.11.2016 - Obal roku 2016

Ocenění v národní soutěži Obal roku a cena předsedkyně komise.

více

archív
Kontakt

Kontakt

Sídlo společnosti:
Boxmaker s.r.o.
U Habrovky 247/11
140 00 Praha 4

Výrobní závod:
Boxmaker s.r.o.
Býkev 83
276 01 Mělník

Sklad:
Boxmaker s.r.o.
Boleslavská 728
507 43 Sobotka

tel.: 315 628 628
e-mail: info@boxmaker.cz

kompletní kontakty